Goed voor mantelzorgers zorgen betaalt zich op veel manieren terug

Het Drents Platform Mantelzorg hield 15 april 2015 in samenwerking met de contactpunten mantelzorg uit Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld en Westerveld een werkconferentie over ‘Respijt op maat Drenthe’. Doel was respijtzorg beter onder de aandacht te brengen.

Ruim 130 deelnemers uit heel Drenthe, onder wie mantelzorgers, mantelzorgconsulenten, beleidsmedewerkers, raadsleden, wethouders en anderen die met het welzijn van mantelzorgers te maken hebben, woonden de conferentie bij. 
Dagvoorzitter Edo Staudt wenste allen een vruchtbare middag en kondigde alvast aan, dat tot slot een opdracht zou worden meegegeven.

Wethouder Gert Stam van Meppel gaf een aantal voorbeelden van werkgevers die baat hebben bij een goed en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De productiviteit stijgt, de gezondheid verbetert, er is meer loyaliteit en betrokkenheid en dat maakt een werkgever aantrekkelijk voor nieuw personeel.

Miljoenenkwestie
Hans Hubbers gaf een helder beeld van wat ‘respijtzorg’ zoal kan doen en liet zien, dat het landelijk miljoenen scheelt als opname in een verpleeginrichting maanden of jaren kan worden uitgesteld of kan worden voorkomen door een goed mantelzorgrespijtbeleid.
Bas Bijl, beleidsmedewerker van het ministerie van VWS, belichtte vervolgens de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot versterking, verlichting en verbinding in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Samen met Frederieke Hermsen presenteerde Frans Koopman de resultaten van het onderzoek “Respijt op maat Drenthe”. Lees hier het gehele rapport >>

Bijtanken nodig
Mantelzorgers Andrea Regtop, Pouwel Boelen en Anneke Berghuis vertelden de luisteraars wat respijtzorg voor hen betekent. Zij legden uit wat het betekent dag in, dag uit onder zware druk, met daarnaast nog het eigen werk of een eigen bedrijf, er voor naaste familie te zijn. Van overbelasting is dan al snel sprake. Daarom is het van groot belang er even uit te kunnen en bij te tanken.
De dag werd besloten met de tien beloofde speerpunten als opdracht. Dat zijn: 
1.  Erkenning/waardering voor de mantelzorger.
2.  Gedifferentieerd aanbod.
3.  Participatie.
4.  Publieksvoorlichting.
5.  Website.
6.  Educatie.
7.  Netwerken.
8.  Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
9.  Kostenbesparing.
10.Samen.

Eind dit jaar kunnen we inventariseren hoever het hiermee staat.