DPM bestuur
Edo Staudt, voorzitter
06-10928031
staudt.e@hetnet.n

Johan Harmanni, secretaris/penningmeester
06-21894058
j.harmanni@home.nl

Wil Kerstjens, lid
0522-241048
wpm.kerstjens@home.nl

Drents Platform Mantelzorg (provinciaal) heeft tot doel:

* Bevorderen van emancipatie van matelzorgers en het bewust maken van de positie van mantelzorgers.
* Versterken van de maatschappelijke positie van mantelzorgers op het terrein van wonen, werk welzijn en zorg.
* Erkennen door de samenleving van mantelzorgers als gelijkwaardige partij in de zorg.
* Opkomen voor de belangen van matelzorgers

Taken van het DPM zijn o.a.

* Onderhouden van de contacten met en het beharigen van de belangen van de Cntactpunten Mantelzorg in Drenthe
* Ondersteuning bieden aan Contactpunten Mantelzorg in Drenthe -op basis van vraag- met betrkking tot advies, informatie, kennisoverdracht en voorlichting.
*Verzorgen va nde gezamenlijke informatrieverstrekking en gebruikmaken van kenniscentra als Movisie, Mezzo, Opkracht en AVI
*Ondersteunen van het overleg tussen CPM's ("halen en brengen"), verspreiden van (landelijke) vernieuwing, actuele ontwikkelingen in Drenthe, delen van kennis en uitwisselen van informatie (jaarlijks 3 bijeenkomsten plenair)
*Ondersteunen van de leden

wmo-adviesraden (portefeuille mantelzorg) en belangenbehartigers in Drenthe (Contactpunten Mantelzorg) in nauwe samenwerking met Mezzo (consulent).